Locus animae - Mgr. Miriam Holienčinová

Mgr. Miriam Holienčinová (Gendiarová)

Mgr. Miriam Holienčinová Mgr. Miriam Holienčinová

Momentálne neprijíma nových pacientov

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiu som začala pracovať na základnej škole a gymnáziu ako školská psychologička. Zúčastnila som sa viacerých kuzov a seminárov zameraných na diagnostiku a preventívne programy pre deti (napr. Integratívny korekčný program pre deti s ADHD, Integratívna terapia porúch správania a disharmonického vývoja osobnosti dieťaťa). Vytvorila som a spravujem online psychologický portál určený pre psychológov a záujemcov o tento odbor. Venujem sa diagnostike a poradenstvu dospelých aj detí. Od roku 2014 spolupracujem pri psychodiagnostickom hodnotení osobnosti kandidátov pri vstupe do cirkevnej rehole / semináru.

Kontakt:
miriam.holiencinova
@poradenstvobratislava.sk

02/63 81 41 21 02/63 81 41 21