Locus animae - Mgr. Michaela Rišková

Mgr. Michaela Rišková

Mgr. Michaela Rišková Mgr. Michaela Rišková

Štúdium psychológie som ukončila na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Od roku 2021 som zaradená do špecializačného štúdia klinickej psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Psychoterapeutický výcvik absolvujem v Katatýmne – imaginatívnej psychoterapii. Mám ukončený výcvik v Terapii hrou.
Po ukončení štúdia som 3 roky pracovala individuálne aj skupinovo v resocializačnom centre s dospievajúcimi, ktorí mali problém s drogovou závislosťou. Zároveň som 2,5 roka pracovala v ambulancii klinickej psychológie s deťmi a dospievajúcimi.
Pracujem s detskými aj dospelými klientmi so zameraním na rôzne problémy. Venujem sa diagnostike, psychoterapii a nácviku relaxačných techník.
Mám absolvovaných viacero kurzov a vzdelávaní, napr. Práca s detskou kresbou, Úzkostné a psychosomatické poruchy u detí a dospievajúcich, KBT metódy v praxi, Komunikačné stratégie pre prácu s problémovým dieťaťom, Artefiletika a ďalšie.

Kontakt:
michaela.riskova
@poradenstvobratislava.sk

0903 676 672 0903 676 672