Psychologické poradenstvo v Bratislave - Mgr. Martina Kucková

Mgr. Martina Kucková

Mgr. Martina Kucková Mgr. Martina Kucková

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na univerzite v Trnave. Po ukončení štúdia som nastúpila ako školská psychologička na strednú školu, kde pracujem doteraz. Od decembra 2012 som začala pracovať na Linke detskej istoty pri SV UNICEF, (v súčasnosti Linka detskej istoty, n. o.) ako psychologička a junior case manažérka. V marci 2016 som skončila výcvik Rodinnej terapie zameraný na vzťahovú väzbu a v máji 2018 som dokončila výcvik: Možnosti využitia hry v terapeutickej a poradenskej práci s dieťaťom. Absolvovala som viacero vzdelávaní, kurzov a workshopov zameraných na psychodiagnostiku a poradenstvo. Venujem sa práci s deťmi, mládežou a rodičmi.

Kontakt:
martina.kuckova
@poradenstvobratislava.sk