Psychologické poradenstvo v Bratislave - PhDr. Kristína Rybárová

PhDr. Kristína Rybárová

PhDr. Kristína Rybárová PhDr. Kristína Rybárová

Štúdium psychológie som ukončila na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde som si doplnila svoje vzdelanie aj o rigoróznu skúšku a špecializačné štúdium klinickej psychológie. Po štúdiu som začala pracovať ako psychologička v dennom psychiatrickom stacionári, kde som zostala niekoľko rokov. Po odchode zo stacionára som pracovala v ambulancii klinickej psychológie a v psychologickej poradni. Aktuálne pôsobím na psychiatrickej klinike na Kramároch (NÚDCh) a v ambulantnej klinicko – psychologickej praxi.
Vo svojej práci sa venujem dospelým a detským klientom s rozličnými problémami i psychiatrickými ťažkosťami. Navštevujem dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Geštalt psychoterapii v Českej republike, mám ukončený dvojročný kurz arteterapie na Masarykovej Univerzite, a viacero rozličných kurzov a workshopov na rozvoj diagnostických a terapeutických zručností.

Kontakt:
kristina.rybarova
@poradenstvobratislava.sk

+421 904 506 459 +421 904 506 459