Locus animae - PhDr. Kristína Kováčová

PhDr. Kristína Kováčová (Rybárová)

PhDr. Kristína Kováčová PhDr. Kristína Kováčová

Štúdium psychológie som ukončila na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde som si doplnila svoje vzdelanie aj o rigoróznu skúšku a špecializačné štúdium klinickej psychológie. Po štúdiu som začala pracovať ako psychologička v dennom psychiatrickom stacionári, kde som zostala niekoľko rokov. Po odchode zo stacionára som pracovala v ambulancii klinickej psychológie a v psychologickej poradni. Posledných 5 rokov som pracovala ako klinická psychologička psychiatrickej kliniky na Kramároch (NÚDCH) a od r. 2017 vediem Ambulanciu klinickej psychológie v Zdravotnom stredisku na Záporožskej.
Vo svojej práci sa venujem dospelým a detským klientom s rozličnými problémami i psychiatrickými ťažkosťami. V roku 2022 som ukončila dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Geštalt psychoterapii, mám tiež ukončený dvojročný kurz arteterapie na Masarykovej Univerzite, a viacero rozličných kurzov a workshopov na rozvoj diagnostických a terapeutických zručností.

Kontakt:
kristina.rybarova
@poradenstvobratislava.sk

+421 904 506 459 +421 904 506 459