Psychologické poradenstvo v Bratislave - Praktické informácie

Objednanie

Na prvé spoločné stretnutie objednávame telefonicky alebo emailom. Ak Vám telefón nedvihneme, je pravdepodobné, že pracujeme s klientom a zavoláme Vám naspäť ihneď, ako to bude možné.

Prvé stretnutie - poradenstvo

Počas prvého sedenia sa budeme spoločne spoznávať a preberieme si, čo Vás trápi, s čím Vám môžeme pomôcť, a aké sú Vaše očakávania a predstavy. Na záver stretnutia si dohodneme ďalšiu organizáciu, ako frekvenciu stretávania, spôsob platby, cieľ a iné.

Psychodiagnostika

Počas psychologického vyšetrenia sa budeme spoločne rozprávať o tom, čo Vás k nám priviedlo, čo Vás trápi. Budeme Vám klásť otázky, aby sme lepšie porozumeli Vašim ťažkostiam a lepšie Vás spoznali. Následne spoločne absolvujeme psychologické testovanie. Dĺžka psychologického vyšetrenia sa odvíja od obsahu psychologického vyšetrenia a od tempa práce klienta. V prípade, že klient nosí okuliare alebo načúvací prístroj, je potrebné, aby si ich na vyšetrenie priniesol. Je dôležité, aby klient na vyšetrenie prišiel zdravý (netrpel akútnou infekciou, nemal horúčku a podobne), tieto okolnosti môžu nepriaznivo ovplyvniť výsledok vyšetrenia.

Ordinačné hodiny

Pondelok 8:00 - 18:00
Utorok 13:00 - 19:00
Streda 8:00 - 18:00
Štvrtok 13:00 - 17:00
Piatok 13:00 - 19:00

Kontaktujte nás

Cenník