Psychologické poradenstvo v Bratislave - Cenník

Cenník

Cenník všetkých zdravotných výkonov a služieb, za ktoré možno požadovať úhradu, platný od 1.1.2021.

Špeciálna psychologická diagnostika (vrátane správy z vyšetrenia a 20 minút konzultácie výsledkov) 40€/60 minút
Komplexná psychologická diagnostika (vrátane správy z vyšetrenia a 20 minút konzultácie výsledkov) 160€
Konzultácia výsledkov vyšetrenia nad rámec 20 minút (každá začatá pol hodina) 10€
Posudková činnosť pre potreby sociálnej poisťovne 30€
Posúdenie psychickej spôsobilosti na nosenie a držanie zbrane, SBS, pre prácu s deťmi 75€
Správa a potvrdenie pre inštitúcie mimo správy zo psychologického vyšetrenia 15€
Opakované vystavenie dokladu o psychickej spôsobilosti 10€
Klinicko – psychologická terapia a poradenstvo - PhDr. Rybárová (50 minút) 35€
Klinicko – psychologická terapia a poradenstvo (50 minút) 30€
Nácvik relaxačných techník (30 minút) 12€
Tréning poznávacích funkcií - pamäti, pozornosti a ďalšie (30 minút) 15€

Zmluvné poisťovne:

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Union poisťovňa

Zoznam všetkých zdravotných výkonov a služieb, za ktoré možno požadovať úhradu, platný od 1.1.2021:

Špeciálna psychologická diagnostika (vrátane správy z vyšetrenia a 20 minút konzultácie výsledkov)
Komplexná psychologická diagnostika (vrátane správy z vyšetrenia a 20 minút konzultácie výsledkov)
Konzultácia výsledkov vyšetrenia nad rámec 20 minút (každá začatá pol hodina)
Posudková činnosť pre potreby sociálnej poisťovne
Posúdenie psychickej spôsobilosti na nosenie a držanie zbrane
Správa a potvrdenie pre inštitúcie mimo správy zo psychologického vyšetrenia
Opakované vystavenie dokladu o psychickej spôsobilosti
Klinicko – psychologická terapia a poradenstvo (50 minút)
Nácvik relaxačných techník (30 minút)
Tréning poznávacích funkcií - pamäti, pozornosti a ďalšie (30 minút)