Psychologické poradenstvo v Bratislave - Mgr. Andrea Titěrová

Mgr. Andrea Titěrová

Mgr. Andrea Titěrová Mgr. Andrea Titěrová

Štúdium jednoodborovej psychológie som absolvovala na Masarykovej univerzite v Brne a ukončila ho štátnou záverečnou skúškou z klinickej psychológie v roku 2011. Mám absolvovaných viacero kurzov a workshopov vrátane kurzu Vedenia poradenského rozhovoru, Psychoterapie zameranej na telo, Test stromu a Aktívneho počúvania. Pracujem s dospelými aj s deťmi, venujem sa diagnostike i poradenstvu.

Kontakt:
02/63 81 41 21 02/63 81 41 21