Psychologické poradenstvo v Bratislave

Ospravedlňujeme sa, ale aktuálne máme v ambulancii kapacitu pre
pravidelné poradenské stretnutia plnú, neprijímame preto ďalších klientov.
Psychologické vyšetrenia a jednorázové konzultácie realizujeme naďalej.
Ďakujeme za pochopenie.

Ďakujeme, že ste zavítali na našu stránku.

Sme psychologičky, ktoré sa spoločne vzdelávajú
a spolupracujú s cieľom poskytovať svojim klientom
čo najkvalitnejšie služby a prostredníctvom tejto stránky
by sme Vám ich rady predstavili.

Viac o nás

Venujeme sa poradenstvu a psychodiagnostike v nasledovných oblastiach:

problémy vo vzťahoch (partnerské, priateľské, rodinné, pracovné)
emočné ťažkosti
psychiatrické a psychosomatické ťažkosti
zvládanie stresu, záťaže, náročných životných situácií
osobnostný rozvoj a komunikačné zručnosti​
výchovné poradenstvo a rozvoj rodičovských zručností
problémy v škole alebo v práci

vývinová diagnostika
vyšetrenie intelektu a kognitívnych schopností (pamäť, pozornosť, exekutívne funkcie a iné)
vyšetrenie osobnosti, emocionality, psychických a psychosomatických ťažkostí
vyšetrenia pre potreby sociálnej poisťovne
vyšetrenia pre žiadateľov a držiteľov zbrojného preukazu a pre prácu v SBS
vyšetrenia pre žiadateľov o prácu s deťmi
a ďalšie

Kontaktujte nás